Strømforbruket

Strøm

Så mye kan varmepumpa hjelpe på strømforbruket ditt!

Det er skrevet tusenvis av artikler om varmepumper og strømsparing om gjennom de siste årene. At varmepumper kan spare forbrukerne for mange penger, det er det ingen tvil om. Men det finnes mange typer varmepumpe, og den har også en viss levetid, så hva blir den totale besparelsen, når man tenker på at man må koste på installasjon.

Varmepumpe reduserer først og fremst forbruket

Varmepumpe vil bidra til å senke strømforbruket ditt, dersom du i tillegg til å bruke den også er nøye med forbruket ellers. Varmepumpe kan fort bli en luksusfelle der man bruker både strøm og vedfyring i tillegg som om ingenting var hent. Faktisk så bruker mange varmepumpe som et ekstra komfort-supplement, i stedet for å tenke over bruken. Det er varmepumpa som bør jevne ut temperaturen i oppholdsrommet, og da bør dører som fører ut til andre rom holdes lukket. Inneklimaet bør ligge et sted mellom 19-23 grader, og først da kan man skru ned på panelovnene. Fyrer man med ved for å få den lune gode varmen, så blir dette noe man må legge til totalbudsjettet. Men husk at varmepumpa også kan virke som en avkjøler på varme sommerdager. Ikke bare øker man komfort året rundt, man kan regne med å få en verdiøkning på leiligheten eller huset. Utgifter til installasjon koster en del, selv om man kan regne med å få tilskudd fra Enova.

Strømforbruk

Flere ulike typer varmepumpe

Man trenger ikke ta energi fra lufta utenfor huset, men også fra sjøvannet eller grunnvannet. Den tradisjonelle varmepumpa tar energi fra luft og gir til luft inne. Den sirkulerer inneklimaet gjennom et filter som også tar støv som igjen reduserer strømforbruket.

Men det finnes som sagt andre typer, som bruker de naturlige omgivelsene som remedie. Man kan for eksempel ha en luft til vann pumpe, som varmer opp et vannbårent fordelingssystem i gulv og vegger.

Vann til vann eller vann til luft pumper kan tas fra sjøvannet eller grunnvann under berget. Det som er viktig med sjøvannspumper er at røret stikker langt nok ned, slik at man unngår alger og ujevn temperatur. Grunnvann forutsetter mye grunnvann og at man må bore. Denne typen varmepumpe gir deilig god varme i hele eller deler av huset, alt etter behov.

Stort potensiale

Varmepumpe er et alternativ som reduserer strømbehovet. Enkelte, som bestevarmepumper mener at forbruket kan reduseres med opptil 80%. Enova er mer beskjedne og sier man kan spare rundt 20-35%, for en enebolig med forbruk over 25000 kWh per år. Dette vil si rundt 70000-115000 kroner spart på varmepumpa levetid som er rundt 12 år, avhengig om man velger luft til luft eller luft til vann. Installasjon av varmepumpe har en kostnad på mellom 20-150000 kroner.

Det er ganske enkelt å se at i forhold til økonomi så er varmepumpe i gråsonen, men i forhold til forbruk med billig strøm, så er det helt klart besparende. Det er anbefalt å sjekke ut med en entreprenør eller installatør for å finne ut hva som er best i ditt område, slik at varmepumpa kan bli en del av huset. Verdiøkning på bolig er en av bonusene med varmepumpe.